Ordningsregler

Vallatorp, Täby

Ordningsregler

BORTTAG?

Kompletta ordningsregler finns under fliken "dokumentarkiv" och i boendepärmen.

Saknar du information till din boendepärm: Kontakta styrelsen.


A

Andrahands uthyrning – tillstånd krävs; kontakta styrelsen.


B

Barnvagnar Det finns två förråd: en vid varje trapphus där man kan parkera sina cyklar och barnvagnar. Nyckeln kostar 300: - i deposition.

Badrumsfönster Badrummets placering gör att risk finns för ”Röta”; man bör ha en draperi framför fönstret när du duschar. Är ditt badrumsfönster i dåligt skick, gör en felanmälan.

Byta bostad – mäklarinformation finns på separat flik på hemsidan. I boendepärmen finns dokument ”att tänka på inför utflytt”.

Boendepärm Varje lägenhet har en tillhörande pärm med information. Dokument som ska finnas i pärmen hittas i dokumentarkivet.

Brandvarnare Lägenheten ska ha minst en fungerande brandvarnare.


C

Cyklar/barnvagnar Det finns två förråd: en vid varje trapphus där man kan parkera sina cyklar och barnvagnar. Nyckeln kostar 300: - i deposition.

Ingenting får förvaras i loftgångarna eller i trapphusen pga brandsäkerhet.


D


E

Ekonomisk förvaltning

Valvet Förvaltning AB
Box 422 09

SE-126 17 Stockholm


Tfn: 08-545 72 440

Mail: ekonomi@valvetab.se

Webb: www.valvetab.se

Elavbrott Kontrollera om det är mörkt i hela området – om Ja: Gå in på Ellevios hemsida, där ser du planerade och oplanerade strömavbrott.

Evakueringsrum finns i källaren vid nummer 63 och delar utrymme med trädgårdsförråd.


F

Felanmälan fastighetsskötsel - Se teknisk förvaltning.

Förskola På nummer 43-45 är det en förskola som drivs av Kids World. Deras verksamhet inriktar sig på matematik och naturkunskap. Klövervallens förskolas hemsida: http://www.xn--klvervallensfrskola-r6bl.se/?page_id=10

Frityrfett Vi får inte hälla ut frityrfett i avloppen. Det kan blockera i avloppsledningarna.

Försäkring Tilläggsförsäkring hos Trygg-Hansa ingår i avgiften.

Fasad Det är inte tillåtet att fästa något i fasaden, teglet eller betongen. Vill du fästa något: skicka en förfrågan till styrelsen.

Det är inte tillåtet att ändra kulör på fasad (likaså gäller ytterdörrar och förrådsdörrar).

Fyrverkerier Är ej tillåtet i området då skjutande av raketer och fyrverkerier enligt lag är olagligt i tätbebyggt område.

Facebook Området har en egen Facebook-grupp vid namn ”Brf Kålroten 2” där alla boende i området är varmt välkomna.


G

Grillning Detta skall ske i samförstånd med dina grannar.

GDPR Vi tar hänsyn till GDPR i hantering av personuppgifter och i bland annat våra utskick via e-post.

Grannsamverkan råder i området. Vi hjälps åt att förebygga brott och inbrott, var vaksam och kontakta polisen om du uppmärksammar något misstänkt.

Meddela en eller flera grannar när du är bortrest.

Vid pågående brott: Ring 112. För att tipsa polisen: Ring 114 14.

För grannsamverkan i telefonen: Ladda ner appen Carehood (http://carehood.se) och anslut dig till "Grannsamverkan vallatorp".

För grannsamverkan på Facebook: Gå mer i gruppen "Grannsamverkan vallatorp".


H

Husdjur Vi är glada över att vi har ett levande område med många husdjur och vi förväntar oss att alla djurägare tar sitt ansvar och använder sunt förnuft. Rastning av hundar sker utanför området.


I

Internet Ingår i avgiften.


J


K

Källarförråd Det finns ett förråd till varje lägenhet. Det är inte tillåtet att förvara saker i gångar, källare eller trapphus. I mån av lediga förråd kan man hyra extraförråd: kontakta styrelsen om du önskar göra detta.

Finns behov för ett tillfälligt förråd, exempelvis vid renovering, brukar detta gå att ordna: kontakta styrelsen för hjälp.


L

Lekplats I området har vi en inhägnad med gungor.

Det finns många lekplatser i närområdet; Exempelvis på skolgårdarna till Vallatorpsskolan, Brinkskolan och gamla Erikslundsskolan. Det finns även lekplatser intill vallatorpspoolen och vid Lövbrunnaleken.


M

Matavfall: Slängs i speciell matavfalls-påse och i sopkärl markerat med ”matavfall”. För att få påsar: kontakta styrelsen.


N

Nedskräpning: Inte tillåtet i området eller på våra gemensamma utrymmen.


O

Ordningsregler: Alla boende ska ha läst områdets ordningsregler som finns i boendepärmen och i dokumentarkivet. Är det någon som bryter mot ordningsreglerna har styrelsen rätt att skicka ut rättelseanmaning till denne.


P

Parkering Det finns parkeringsplats till alla lägenheter på de två parkeringsplatser som finns i anknytning till området. Den ena ligger bakom vårdcentralen och den andra bakom föreningslokalen. Det finns 18 stycken numrerade parkeringsplatser med tillhörande elstolpar där enbart dem med avtal för platsen får stå.

Parkeringstillstånd söks hos styrelsen. Vanlig p-plats kostar 100 sek per månad, parkering med elstolpe kostar 250 sek per månad. Kostnaden faktureras tillsammans med månadshyra och uppsägning av parkeringsplatser skall ske 3 månader förväg.

Besöksparkering finns bakom föreningslokalen längst ner och gäller i 24 timmar.

Vid eventuell P-bot skall du själv kontakta P-service.

Parkeringsförbud gäller längst hela klövervallsvägen.

Pool Kontakta styrelsen för poolnyckel. Depositionsavgiften är 300:- . Poolen får användas alla dagar under sommarperioden.

Bastudagar är söndag, tisdag och torsdag 18.30–21.00 året om.

Föreningen erhåller ett antal pool-nycklar, kan man dela med en eller flera grannar räcker dem längre. Vi garanterar inte att det finns pool-nycklar tillgängligt; är så fallet skapas en lista och i samband med att en pool-nyckel lämnas åter delas den ut i tur och ordning efter eventuell intresselista.

Viktigt att lämna tillbaka pool-nyckel vid utflytt.

Parabol Får inte sättas fast på väggar utan endast på balkong.


Q


R

Renovering i lägenheter –innan du börjar renovera skall du meddela styrelsen genom att fylla i en renoveringsblankett då vissa arbeten kräver tillstånd.


Våra medlemmar har rabatt hos K-Rauta och Nordsjö Design.

K-Rauta ange kontonummer 5465333. Rabatten är 5-20% vid kontantköp. % är olika för olika varor. Du behöver uppge lägenhetsnummer och visa legitimation.

Nordsjö Ide & Design - 10 % rabatt på färg, tapet och verktyg när ni visar upp en hyresavi eller annat som bevisar att ni bor i föreningen. Konto nr 3225.


S

Styrelse: Kontakt med oss får du bäst genom mail: brfkalroten2@gmail.com eller brev i brevlådan om du ej har e-post.

Ledamot Ordförande Administratör

Emma Collin , 55 A

Ledamot Fastighet Ekonomi

Maria Byström, 5A

Ledamot Sekreterare Fastighet

Mathias Ljung, 11 B

Ledamot Utemiljö Ekonomi

Ali Yazidi, 21A

Ledamot Ekonomi

Per Berggren, 15 B


Sopor:

Hushållssopor: Kärl finns i anslutning till våra boendeparkeringar.

Matavfall: Anmäls hos styrelsen för specialpåsar och läggs i anvisat kärl.

Hushållssopor och matavfall hanteras av:

Ragn-Sells KommunPartner AB
Telefon: 010-723 23 23
E-post: info.kommunpartner@ragnsells.com


Glas, tidningar, metall, plast, kartonger, batterier, kläder skall lämnas vid återvinnings-station på ICA parkeringen.

Grovsopor: transporteras av boende själv till Hagbytippen.


Surströmmingsätande – skall ske i samförstånd med dina grannar


Skadedjur ha inte dina sopor på uteplatsen- det drar till sig skadedjur som är svåra att bli av med.


T

TV: Vi har avtal med Telia och i månadsavgiften paket lagom ingår .

Trädgårdskötsel: sköts av MK trädgård och föreningen ordnar två fixarhelger per år i området.

Tvättstugor: Dessa finns i källaren i båda trapphusen. Alla lägenheter skall ha ett bokningslås med lägenhetsnumret på. Tvättning är tillåten mellan 07.00-22.00. Utanför dessa tider är strömmen avstängd. Vänligen respektera de regler som gäller för allas trevnad.

Samma tider gäller för användning av egna tvättmaskiner i lägenheten.


U

Utflyttning checklista

Har du sagt upp din parkeringsplats?

Har du sagt upp eventuellt extraförråd?

Har du lämnat tillbaka pool-nyckeln?

Har du lämnat in parkeringstillstånd?

Har du använt cykelförråd? Om ja, har du lämnat tillbaka nyckel?

Har du lämnat kvar boendepärmen i lägenheten? Denna tillhör lägenheten.

Har du lämnat kvar TV-box med tillhörande kontroll och internetrouter? Dessa tillhör lägenheten.

Har du tömt ditt källarförråd och tagit bort lås?

Har du flyttstädat?


Uthyrning av föreningslokalen

Kontakta styrelsen.

Alla som bor i BRF Kålroten 2 har möjlighet att hyra lokalen för 300: -/gång.

Icke boende i BRF Kålroten 2 har möjlighet att hyra lokalen för 500: -/gång inklusive moms.


Ev. förstörelse samt ostädad lokal faktureras i efterskott.


Att tänka på när man hyr lokalen är att inte spela musik på högsta volym. Efter kl. 24.00 ska det vara tyst i lokalen.


V/W

Vårdcentral

Vallatorps Doktorn – finns framför fastighet 23-29.

Telefonnummer: 08-51050135

Jourläkare Täby, kvällar och helger: 08-792 15 10

Sjukvårdsrådgivning: telefon: 1177

SOS: 112

Varmvatten/värme Vi har bergvärme i vårt område som förser oss med varmvatten och värme. Vid driftfel – ring felanmälan. OBS! Värmen är beroende av korrekta köksfläktar och öppna ventilar (sk. Mekanisk ventilation).


Y

Ytterdörrar Enligt bygglov ska alla lägenheters ytterdörrars utsida vara vita. Förrådsdörrar ska vara orange.


Z


Å

Årsstämma Kallelsen till årsstämman skickas ut i brevlådan några veckor innan stämman äger rum i April.

Protokoll sätts upp i båda trapphusen senast tre veckor efter stämman.


Ä


Ö

Övrig information Saknar du information eller har frågor: kontakta styrelsen

Kontakt


Brf Kålroten 2

Klövervallsvägen 51D

18752 Täby


brfkalroten2@gmail.com

© Copyright. All Rights Reserved.

Felanmälan


Felanmälningar görs till EFS AB:

www.efsab.se

Tel: 08-58011950

Jour:  070-8391479